Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 3 de desembre del 2018

94. L’altra dimensió

            Tot quant nosaltres coneixem es troba emmarcat en l’espai i en el temps. Tot està ubicat en algun lloc concret i situat en algun moment del que anomenem Història. Tant se val que el lloc sigui microscòpic com immens, o que el moment se situï ara mateix o be a milers de milions d’anys vista. Per tant, la dimensió del cosmos conegut, i de nosaltres mateixos, està tancada en la realitat espai – temps. No tenim experiència ni coneixement de cap altra dimensió, de cap altra manera d’ésser.
            Els cosmòlegs, però, es mouen ara mateix en una hipòtesi desconcertant. Segons ella,  hi hauria  multitud d’universos paral·lels, enquadrats en dimensions diverses –incalculables- desconegudes absolutament, que s’escapen a la capacitat actual de la ment humana. ¿S’aclarirà alguna vegada l’abast d’aquest misteri còsmic? ¿Descobrirem potser algun univers que  no estigui lligat a la dimensió espai – temps?
            La Bíblia, amb la seva saviesa multisecular, inspirada per Aquell que és la causa original i final de tot, ens assabenta d’un univers diferent del nostre. Un univers fora del temps i de l’espai, un univers espiritual, un univers constituït per éssers intel·ligents, “”éssers – pensament””, que no tenen res a veure  ni amb l’espai, ni amb el temps. Per la Bíblia tenim notícia de miríades d’éssers – esperits, anomenats  genèricament àngels, i distribuïts en jerarquies com arcàngels, querubins, serafins, trons, dominacions i potestats. I la Deïtat, el  qui és, el Bé, la Bellesa, la Veritat i el Poder absoluts, i la causa primera i darrera de tot allò que existeix.. D’aquell univers no n’hem de cercar el començament ni la fi, perquè qualsevol cosa que romangui fora del temps i de l’espai ni comença ni acaba ni ocupa lloc; simplement, és. Tan incorrecte és dir que Déu està a tot arreu, com afirmar que  no està enlloc. Ell  no està; ell és.
            És bo que aprenguem a pensar en Déu com l’Esperit pur del tot, en el sentit que és només esperit sense barreja de cap més element i, per tant, inassequible al coneixement per part dels  nostres sentits corporals, com també per part de les facultats intel·lectuals humanes. Déu és pura existència personal, més enllà de l’espai i fora del temps. que transcendeix infinitament tota creatura i tot altre hipotètic ésser que no sigui ell. De Déu, la ment humana pot arribar a endevinar-ne l’existència, però mai no podrà esbrinar ni el mínim de la seva naturalesa íntima. Només la revelació de sí mateix ens pot entreobrir una escletxa al misteri pregon del seu ésser i de la seva providència.  
Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada