Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dijous, 5 de gener del 2017

9. “Cercaràs el Senyor, el teu Déu” (Dt 4,29)

           Qui hi ha que no estigui en actitud de recerca? Potser sí que trobaríem algú que viu aclofat en el seu present, sense il·lusions, sense ambicions, sense previsió de futur, ignorant els altres i allò que passa al seu entorn. Sabem, però, que aquesta no seria una manera positiva i fructuosa de viure. La majoria dels mortals, per tant, viu en actitud d’accedir a allò que encara no té i que entén com a convenient per a si mateix.
            La nostra recerca només es pot encaminar en una de dues direccions: horitzontal o vertical. La primera serveix quasi exclusivament per a la nostra vida carnal, temporal, transitòria, efímera i consisteix a procurar-nos mitjans suficients per a la supervivència digna i, si és possible, falaguera, en el marc social on ens toca viure. És una intenció llegítima i  enriquidora, a condició de no convertir-la en l’objectiu i la pretensió finals de la nostra vida. Si aquesta condició no es complís, restaria frustrat i buit el nostre nucli central.
            Per direcció vertical entenem, quan la recerca s’encamina cap a Déu. Així que el poble d’Israel arribà a tocar de la terra promesa, al est del Jordà, Moisès explicà la llei que haurien de complir i, entre altres moltes coses, digué al poble: “Llavors, allà mateix, cercaràs el Senyor, el teu Déu. I, si el cerques amb tot el cor i amb tota l’ànima, el trobaràs”. Segons aquell precepte, posseir la terra promesa  no era pas el destí últim del poble, sinó només un mitjà per trobar Déu, perquè en aquell lloc tan desitjat i tan ric que “regalimava llet i mel”, el poble hauria de patir desgràcies incomptables que impedirien la felicitat desitjada. Calia que recordessin que la seva felicitat total depenia de la
 unió amb Déu des de l’inici fins a més enllà de la vida, tal com Moisès els recorda: ”Durant tot el camí que heu fet pel desert fins a arribar en aquest lloc, el Senyor, el vostre Déu, us ha portat a coll, com un pare hi porta el seu fill”.
            Els nostres místics han entès i han viscut plenament aquest missatge bíblic, fins al punt de negar-se a posseir res i acontentant-se a servir-se de tot el necessari, sense permetre que, ni la voluntat ni el cor, es comprometessin en res. A Sant Joan de la Creu llegim: “El alma que se detiene y apacienta en otros extraños gustos y, ( ...) no se contenta con solo Dios, sino que quiere entrometer el apetito i la afición de otras cosas, se hace incapaz del espíritu divino”. Permeteu-me que acabi amb els versos de Sant Joan de la Creu, titulats: “Suma de perfección”:
Olvido de lo criado,
memoria del Criador,
atención a lo interior,
                                                        y estarse amando al Amado.
Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada