Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dijous, 2 de gener del 2014

Prendre’n possessió (Baptisme de J.)

          Prenem possessió d’una cosa que fins ara no era nostra. En principi, Déu no hauria de prendre possessió de res perquè tot és seu per naturalesa, però, donat que ell ha volgut crear ésser lliures, s’escau que, quan un d’aquests s’hi presta voluntàriament, respectada aquesta decisió lliure, Déu en pren possessió. És el que passa amb Jesús: un cop batejat per Joan, <<Una veu deia des del cel. “Aquest és el meu Fill, el meu estimat”.>> Es tracta del mateix estimat a qui es refereix Isaies, quan diu: <<Això diu el Senyor: ”Aquí teniu el meu servent,  de qui he pres possessió, el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima”.>>
          Després que el Pare ha pres possessió de Jesús, el consagra i l’envia a una missió: <<Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder.>> Després de tot això, Jesús partí vers la seva missió i <<Passà per tot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell.>>
          ¿No ens parla clarament aquest misteri del nostre baptisme i les seves conseqüències? Pel baptisme Déu ha pres possessió de nosaltres, que hi hem consentit lliurement, ens ha consagrat i ens assignat una missió. La missió que hem rebut representa, com a mínim, passar per tot arreu fent el bé, perquè pertanyem a Déu que és el Bé absolut. ¿Perquè ens volem escapar de casa després i alliberar-nos de qui n’havia pres possessió? ¿Perquè fem el bé només a mitges i pactem d’amagat moltes vegades amb el mal? Recordem: <<Perquè s’ha fet tan meu jo el salvaré?
Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada