Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 1 de juny del 2015

Sacerdoci (Corpus)

           En la tradició judeo-cristiana el sacerdoci és una missió primordial que consisteix a representar el poble fidel davant Déu, a qui ofereix, en nom del mateix poble, pregàries, ofrenes i sacrificis. Ve a ser un intermediari a qui el poble elegeix, d’acord amb normes legals o canòniques, per representar-lo davant Déu. Se suposa que l’elegit ha de ser acceptat –fins i tot escollit- per Déu, perquè pugui exercir vàlidament la seva intercessió.
            A l’Antic Testament la principal funció sacerdotal era la d’oferir a Déu, en nom del poble, holocaustos i sacrificis d’animals, cremar les víctimes i aspergir el poble amb la sang. <<Llavors Moisès aspergí el poble amb la sang i digué: “aquesta és la sang de l’Aliança que el Senyor fa amb vosaltres>>. El fet de vessar la sang de la víctima i el d’aspergir amb ella el poble constitueix l’essència del sacrifici, tota vegada que, equiparant la sang amb la vida, cap sacrifici no pot ésser tan excel·lent com el d’oferir a Déu la vida. El sacerdoci de l’Antic Testament, però, no passava de ser una imperfecta figuració anticipada del sacerdoci de Crist que, posat al centre de la revelació divina, <<ha vingut com a gran sacerdot del món renovat que ara comença>>, com llegim a la Carta al cristians hebreus.
             Jesucrist resta així constituït com l’únic Gran Sacerdot  per sempre, perquè els sacerdots que vindran després d’ell,  no seran altra cosa que representants seus en el ministeri de expandir i consolidar el Regne que ell ha vingut a instaurar. En Crist el ministeri sacerdotal ha arribat a la seva perfecció, on ja no hi haurà sacerdot i víctima perquè ell esdevé sacerdot i víctima a la vegada: <<Crist s’ha ofert ell mateix a Déu, per l’Esperit Sant, com a víctima sense tara (...) i no s’ha de servir de la sang de  bocs i de vedells, sinó que amb la seva pròpia sang ens ha redimit per sempre>>. L’acte sacerdotal per eminència de Crist tingué lloc en la creu i s’actualitza i perpetua en el Sacrifici de l’Eucaristia: <<I els  digué: “Això és la meva sang, la sang de l’Aliança, vessada per tots els homes>>.
Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada