Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dimarts, 21 d’octubre del 2014

Al César, el que és del Cèsar; a Déu, el que és de Déu

           Tot està a les mans de Déu. En el cas de Cir, rei de Pèrsia, Déu es serveis d’ell per tornar la llibertat als captius d’Israel deportats a Babilònia: <<El Senyor pren Cir, el seu ungit, (i li diu): “Sense que em coneguessis, t’he fet prendre les armes perquè sàpiguen de llevant fins a ponent que  no hi ha ningú fora de mi. Jo sóc el Senyor. No ni ha d’altre>>. To seguit, Cir publica un edicte decretant la llibertat dels deportats, i palesa així que el poder de Déu està per damunt de les potestats d’aquest món.
            El ciutadà ras està sotmès a les potestats terrenals i, per damunt d’elles, al poder absolut de Déu. El seu rol consisteix en edificar la ciutat terrenal col·laborant amb  el poder legítim d’aquest món, i la ciutat celestial obeint els preceptes del Senyor. En cas de conflicte, el seu deure és d’obeir primer Déu que els homes. Mantenint aquesta jerarquia de valors, el ciutadà, guiat per la seva consciència, observarà amb tota cura l’obediència a Déu i al poder constituït.
            Jesús confirma clarament aquesta doctrina, quan preguntat si <<Es lícit o no de pagar tribut al César>>, després d’haver vist la moneda amb el nom i la figura del Cèsar, respon <<Retorneu al Cèsar això que és del Cèsar, i a Déu, allò que és de Déu>>. La missió de tot ciutadà –particularment de tot cristià- no és altra que, obeint la seva consciència, ben formada i amorosament guiada pel Senyor, treballar generosament amb tots els altres ciutadans per la consecució d’un món millor, que sigui una estança digna i còmoda per a tots els humans, i port ample i segur de sortida cap a la ciutat celestial.
Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada