Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dissabte, 21 de gener del 2017

11. Contemplació

            A  més a més de l’oració vocal, que consisteix a repetir fórmules o a expressar verbalment o almenys mentalment algunes peticions, sentiments i afectes; i de la coneguda oració mental que, com sabem, es dóna sempre que raonem i discorrim sobre la vida de Jesús, Santa Maria o els sants, o qualsevol dels misteris de la religió amb intenció de moure la voluntat a imitar aquelles vides, tot esmenant les pròpies faltes i esforçant-nos en la pràctica de les virtuts, existeix la pregària que els místics anomenen contemplació, la qual, per la seva espiritual perfecció, és apta per elevar l’ànima a la unió amb Déu.
            Contemplar és quedar-se quiet, silenciós i receptiu davant de Déu o d’algun dels seus misteris, intentant evitar tota activitat mental i volitiva que no sigui escoltar i disposar-se a rebre. Per a Sant Bonaventura, la contemplació es fa: “Per la fe, l’esperança i la caritat, per la devoció i l’admiració, per l’exultança, l’apreci, la lloança i la joia “. A continuació, el sant ens fa una advertència molt necessària, si realment estem cridats a la contemplació i volem perseverar en la mateixa. Diu així: “En aquest cas, si és perfecte, (és a dir: si de veritat és contemplació) cal que siguin abandonades totes les operacions intel·lectuals, i que tot l’afecte sigui transportat íntegrament a Déu i transformat en ell”
            És doctrina comuna entre els mestres espirituals que la crida a la contemplació prové de Déu i és un do seu, encara que no restringit, sinó molt generalitzat si el subjecte reuneix les condicions. Llegim en el mateix Bonaventura: “Però això és una cosa mística i secretíssima que no coneix ningú tret del qui ho ha rebut, ningú no ha rebut sinó el qui ho ha desitjat, i només ho desitja aquell que es veu encès totalment pel foc de l’Esperit Sant”.
            I, si desitgem saber més del què i del com de la contemplació, no ens podem perdre aquest meravellós darrer fragment del sant: “Ara, si preguntes com ha succeït, tot això, pregunta a la gràcia, no a la doctrina; al desig, no a la intel·ligència; al gemec de l’oració, no a l’afany de la lectura; a l’espòs, no al mestre; a Déu, no a l’home; a la tenebra, i no a la claror; no a la llum, sinó al foc que ho crema tot i que transporta a Déu per una unció quasi excessiva i per un amor ardentíssim”.
Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada