Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dimarts, 29 de maig del 2018

82. Comunió

           El rol més important de la vida pública de Jesús el constitueix la seva relació interpersonal positiva. Jesús es viu a ell mateix en relació. Abans que amb ningú, amb el Pare, en estat d’oració constant. En un altre nivell, amb la gent que es va creuar en la seva vida. En aquest darrer cas, va viure una relació de comprensió i ajuda sense discriminació, però, amb una marcada preferència per als necessitats a qualsevol nivell,  tant en el físic com en el moral i espiritual.
            Arribat el temps de la seva partença, no volent abandonar els seus -<<estaré amb vosaltres sempre, fins a la fi del món>>- els presentà  el seu designi de presència sagramental (Jn 6), que féu realitat a l’hora del sopar de comiat. Com que la seva presència postpasqual seria imperceptible a la condició terrenal humana, es feia necessari establir un signe visible i tangible de la seva presència; si més no, en moments determinats que, per la seva misteriosa intensitat, ens donarien la garantia suficient de la seva presencia ininterrompuda. El pa i el vi de l’Eucaristia es converteixen així en el signe de la presència real i redemptora de Jesús i de la seva comunió amb nosaltres, al temps que ens mouen a prendre, al nostre torn, una actitud de comunió amb ell i amb els germans
            Comunió vol dir portar la comunicació –en aquest cas amb Jesús- al seu més alt nivell, sense restriccions ni condicions. Val a dir: així com Jesús ens pren a nosaltres i tot allò nostre com a cosa seva, i se’ns dóna ell mateix amb tota la seva infinita riquesa, d’igual manera, si volem realment que hi hagi comunió, ens hem de donar plenament a ell amb tot allò nostre, perquè arribem a ésser del tot seus.
            L’autèntica comunió ens ha de moure a la conversió constant, en el sentit de canviar la nostra manera massa terrenal de pensar, sentir, estimar, privilegiar valors, adoptar actituds i elegir l’estil de vida; perquè tot el nostre món interior i àdhuc el nostre tarannà habitual, s’assemblin el  més possible, als de Jesús                  

            Per tal que hi hagi comunió no basta menjar el pa materialment. Això ja ho havien fet els nostres pares al desert, i van morir. Però, si prenem l’Eucaristia combregant de debò interiorment amb Jesús, viurem per sempre, perquè aquell procés transforma  completament la nostra vida: la deïfica, cristificant-la. <<Els qui mengin aquest pa, viuran per sempre>>. (Jn 6, 58)

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada