Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 22 de febrer del 2016

La sortida (Quaresma -3)

           La sortida de l’esclavitud, del pecat, de la mala consciència, de la tebiesa, d’una vida esbiaixada o  mediocre, no és mai iniciativa de l’home. Per dolenteria, per comoditat, per por, per manca de llum, per impotència radical. La iniciativa la pren sempre el Senyor. El Senyor digué a Moisès:<<Jo sóc el Déu del teu pare, Déu d’Abraham, D’Isaac. i de Jacob (...) He vist les penes del meu poble al país d’Egipte,  (...) baixaré, doncs, a alliberar-lo del poder dels egipcis i a fer-lo pujar d’aquell país cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel.>> Tanmateix un canvi espectacular i positiu, iniciat a dut a terme pel mateix Déu.
            Encara, a l’home, que empès per Déu, ha iniciat la sortida d’una situació deplorable, li pot passar com a molts israelites pel desert: enyorar els temps d’esclavatge (les olles de carn i  de ceba a Egipte):  <<La gran majoria no foren agradables a Déu ja que quedaren estesos pel desert.>>
            Jesús, però ens manifestà fins on arriba la paciència de Déu i la seva voluntat de dur a terme l’alliberament iniciat. El vinyater diu a l’amo de la vinya: << Mira, fa tres anys que vinc a cercar fruit d’aquesta figuera i no n’hi trobo. Talla-la d’una vegada. Ell li contesta: deixeu-la encara aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d’ara endavant.>> Tallar la figuera (avortar el procés d’alliberament) seria la opció extrema mai no desitjada. Tampoc duta a terme per Déu.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada