Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 7 de juliol del 2014

La collita ( durant l’any – 15 )

            És el que té en ment el pagès, és la prioritat en les seves intencions. Amb la mirada fixa en la llunyana collita, fa els seus càlculs: llavor, preparació de la terra, mitjans d’explotació, despeses, esforç personal, previsió de danys. La recompensa vindrà al final del procés: <<Marxaven tot plorant, emportant-se’n la llavor; tornaran tot cantant duent a coll les seves garbes>>. Ben mirat, pel que fa al rendiment de la nostra vida personal, al seu final, ens passa una cosa semblant. ¿Tenim, de fet, la mateixa diligència que el pagès?
            Disposem de la llavor: l’anunci del Regne, que hem rebut: <<El sembrador va sortir a sembrar>>. Però ¿quina és la terra (la  nostra disposició) que rep la llavor? Uns <<escolten la predicació del Regne però no l’entenen. Uns altres reben amb alegria la predicació del Regne, així que la senten, però només per un moment; no arrela dintre d’ells>>. Alguns <<han sentit la predicació del Regne, però les preocupacions del món present i la seducció de les riqueses l’ofeguen i no dóna fruit>>.
            Només fructifica la llavor sembrada en terra bona: << Vol dir aquells que han sentit la predicació del Regne i l’han entesa, i per això dóna fruit: o cent, o seixanta, o trenta>>. Considerem-nos del nombre d’aquests darrers i pensem. Diu Isaïes: <<La paraula que surt dels meus llavis no tornarà infecunda, sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia encomanat>>. El fruit serà la pau, el benestar i la llibertat dels fills de Déu, ja ara, en el Regne iniciat, i ens farà trobar lleugers l’esforç, la generositat, la donació de nosaltres mateixos i les renúncies pertinents, en vistes a la recompensa que esperem. Diu sant Pau: <<Germans, jo penso que els sofriments del món present no són res comparats amb la felicitat de la glòria que més tard s’ha de revelar en nosaltres>>.
Imprimir article

1 comentari: