Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 10 de febrer del 2014

Si tu vols ( durant l’any – 6)

           La voluntat és la mestressa de casa. Qualsevulla disjuntiva moral responsable es resol en la voluntat. Per més que els  sentiments o les passions ens sacsegin, la darrera paraula és la de la voluntat i, fins que ella no es decanti lliurement i conscient per una de les opcions, no té lloc l’acte verament humà i responsable. Al llibre de la Saviesa llegim:<<Si tu vols,  guardaràs els manaments: ets tu qui has de decidir si et mantindràs fidel (...) L’home té al davant la vida i la mort: li donaran allò que voldrà>>.
         És cert, però, que la voluntat es veu condicionada per un garbuix de forces molt potents que li dificulten enormement la tasca de jutge imparcial, com poden ser, endemés de les passions, els sentiments i la imaginació no controlada, algunes ideologies que tergiversen la veritat, un egocentrisme agut, l’ambient terrenal i hedonista que ens  circumda o,  fins i tot alguns condicionaments genètics.

          Però Déu, que ens estima, sap prou bé que ens cal el seu ajut, que no ens mancarà mai. Ell ens instrueix amb la seva saviesa i ens enforteix amb la seva gràcia. Diu sant Pau als de Corint: <<Ensenyem una saviesa, però una saviesa que no és del món present (...)sinó la saviesa enclosa en el pla que Déu s’ha proposat (...) perquè sigui la nostra glòria>>. Encara ajuda la nostra feblesa tot oferint-nos un temor salvador, per quan l’esperança no ens és suficient: <<Jo us dic que si no sou més justos del que ho són els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas al Regne del cel>>

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada