Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dissabte, 13 de maig del 2017

34. L’espill interior

      En Samuel és un monjo de vida contemplativa. Damunt el lavabo de la seva cel·la penja un mirall vetust i una mica rònec que, amb tot li presta el servei suficient per afaitar-se curosament i tenir esment de la seva presentació davant la comunitat.
      Un dia s’adonà, tanmateix, que estava una mica entelat, descurat i brut, però, com que li seguia fent el servei, ni tan sols se n’havia adonat, absort com estava en el cel de la seva vida interior. Va observar que l’eficàcia del mirall en mal estat depenia, més que res, de la seva bona il·luminació. No obstant, decidí de fer-li una bona neteja, si més no, per pulcritud i pròpia estima. Quan acabà, el mirall estava resplendent i feia goig. Com l’havia pogut tenir tant de temps així!? –es retragué--. I apagà el llum. Se’l tornà a mirar i constatà que amb prou feines s’hi veia la cara.
      Aquella senzilla experiència li obrí els ulls i comprengué, un cop més, que l’eficàcia del mirall no depenia tant de la seva netedat com de la llum que batia damunt d’ell i de la seva pròpia cara. De cop se sentí interiorment il·luminat i li fou revelada una veritat en què mai no havia caigut, i que ara se li feia evident per a la seva vida interior contemplativa.
      Ell sempre s’havia esforçat perquè la seva ànima fos com un mirall que reflectís la veritat, el bé i la virtut. En definitiva que fos un reflex del mateix Déu infinitament bo i bell; i ho havia fet amb una voluntat decidida de netejar-se de tot mal i revestir-se de tot bé. Amb altres paraules, havia volgut enllustrar la seva ànima i la seva vida, perquè pogués ésser un fidel reflex de la santedat de Déu. Ara queia en el compte que la seva capacitat de reflectir esplèndidament Déu no vindria tant de la netedat i del brunyit que ell li pogués donar amb el seu esforç, com de la intensitat amb què la seva ànima, la seva vida fos il·luminada. De debò: l’eficàcia il·luminadora de la seva vida no podia sinó ser proporcional a l’esplendor de la llum divina damunt d’ella.
      Fou tanta la clarividència d’aquesta veritat que es disposà a canviar radicalment l’orientació fonamental de la seva vida. Des d’aquell moment començà a considerar-se a si mateix com una finestra oberta, com una estança disponible i receptora de tota veritat, de tot bé, de tota llum que ve de Déu. Es disposà a desitjar i a esperar aquella llum, amb la plena convicció que aquella higiene interior que tant havia desitjat i lluitat per aconseguir, es produiria sense esforç, per quant tota brutícia és abrusada pel foc, tota fredor és escalfada i tota foscor foragitada per la llum.
            La vida interior d’en Samuel i la seva projecció exterior va començar a canviar, fins al punt que no passà desapercebuda davant els seus germans. Alguns li preguntaven, què li havia passat. 
Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada