Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 1 d’octubre del 2018

87. Camins d’oració ( i III )

Tothom qui se sent cridat a una vida de pregària, en algun moment, es troba desemparat, com si estès davant d’una cruïlla amb moltes direccions per escollir, o, encara pitjor, quan sembla que un mur impenetrable l’impedís accedir a la desitjada relació amb Déu. Hi ha una sortida d’aquesta prova angoixant: el recurs a “la lecció  divina”, que vol dir acudir a la lectura de textos espirituals plens de saviesa i curulls d’experiència en la vida d’oració, com serien els escrits dels sants Pares i d’ altres autors, mestres espirituals. Ací recomanaríem les Confessions de San Agustí, els escrits de sant Bonaventura, els escrits de sant Gregori de Nissa, els de sant Joan de la Creu o els de santa Teresa d’Àvila i santa Teresa de Lixeux, etc.
            Per damunt de tot, però, hi tenim la Bíblia que és, sens dubte, l’Enciclopèdia d’una veritable vida d’oració. Els Salms, els Llibres sapiencials, els Profetes, el Deuteronomi, alguns llibres històrics i tot el Nou Testament, son una veritable escola d’oració, fruit de l’experiència secular de tantes persones que han viscut a fons la seva relació orant amb Déu. La lectura de la Bíblia, però, comporta una dificultat difícil de  superar. Ens trobem davant de tanta i tan variada matèria, que costa destriar i concretar allò que a cadascú li convé en un moment determinat. És com trobar-se enmig d’una selva immensa, on hom no sap quin és el millor camí i quines són les sortides adequades.
            L’Església, que és una comunitat orant, ha resolt, des de temps antics, per mitjà de la Litúrgia, l’aproximació de la Bíblia a l’abast del poble cristià. Els llibres litúrgics venen a ser com el  nèctar de tota la Bíblia en l’àmbit de la pregària. En la Litúrgia tenim el Missal, els Leccionaris, la Litúrgia de les Hores, els Rituals Sagramentals i, fins i tot, un Ritual de Benediccions. Aquests llibres contenen, de manera entenedora i apropiada a cada moment i situació, tot l’arsenal de vida orant que conté la Bíblia. La selecció dels textos ha estat feta, en el decurs dels segles, per mans d’experts biblistes i de persones avesades a la vida d’oració.
            A la Litúrgia de les Hores, a l’abast de tothom, per exemple, que es nodreix principalment de Salms, antífones, responsoris i oracions, se’ns ofereixen pregàries de petició, de lloança  a Déu, d’adoració, de conversió personal, de penitència, de fidelitat a la voluntat de Déu, de contemplació, d’abandó total al Senyor, d’amor incondicional. Sempre que no ens conformem només a “llegir el Breviari”. Ens cal tenir, a més a més, atenció a la lectura, voluntat orant i obertura de cor a la interpel·lació que es produirà amb ocasió d’un passatge, d’un verset o d’una paraula. Aquestes mateixes disposicions ens han d’acompanyar quan assistim a la celebració de la Santa Missa, per tal de trobar-nos-hi bé i de sortir-ne millorats.Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada