Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 11 de maig del 2015

Transcendental encàrrec (Ascensió del Senyor)

           Jesús havia acomplert íntegrament la seva missió. El missatge havia estat donat: Déu estima infinitament els homes, i cerca la llur salvació per mitjà de la instal·lació del seu Regne, que Jesús acaba d’inaugurar  amb el segell de la seva mort i de la seva resurrecció. La nova era volguda per Déu havia de fer camí entre els homes de bona voluntat, fins que abastés la seva plenitud, quan serà anunciat a tots els pobles de la terra i a tots serà oferta la oportunitat d’adherir-se a la salvació de Déu.
            Abans de l’Ascensió, <<Jesús s’aparegué als onze i els digué: “Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’Evangeli. Els qui creuran i es faran batejar, se salvaran>>. Per a un encàrrec tan immens, Jesús equipa els seus Apòstols amb els mitjans necessaris per a dur-lo a terme; tota vegada que aquells dotze homes ben intencionats eren de tota llum incapaços per a reeixir en una tasca tan universal i profunda, com la d’evangelitzar tot el món. Els diu Jesús: <<Els qui hauran cregut faran miracles com aquests: “expulsaran dimonis pel poder del meu nom, parlaran llenguatges nous, (...) els malalts a qui hauran imposat les mans, es posaran bons>>.

            Després d’aquests fets, la tasca de Jesús a la terra s’havia acomplert positivament i  havia arribat a la seva fi. Per aquesta raó Jesús diu als seus: <<Ara convé que me’n vagi>>. Ells, però, no restaran abandonats a llurs forces, sinó que els enviarà l’Esperit Consolador que els recordarà i els farà entendre tot allò que els havia dit durant el temps de convivència amb ells. <<Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu>>. Amb aquest fet s’acaba l’era de Jesús i comença la de l’Església: <<Ells se n’anaren a predicar per tot arreu, i el Senyor hi cooperava confirmant la predicació de la paraula amb els miracles que la seguien>>.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada