Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 11 d’abril del 2016

Els cridats i els elegits (Temps pasqual – 4)

           Jesús  no pretén fer prosèlits.. Ell invita tothom a formar part d’una alternativa il·lusionant, acompanyada de promeses pletòriques de felicitat. S’hi apunta qui vol: <<Les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la vida eterna>>. Ja ho sabem: molts rebutjaren la invitació i alguns s‘hi oposaren directament. Llegim a l’Apocalipsi, en una visió del futur: << Jo, Joan, vaig veure una multitud tan gran que ningú no hauria pogut comptar. Eren gent de totes les nacions, de totes les races, i de tots els pobles i llengües. (...) L’Anyell que està en el tron  els guiarà i  els conduirà a les fonts on brolla l’aigua de la vida>>.  Eren molts , però no hi eren tots. Molts altres dels cridats no s’hi havia apuntat.
            En temps dels apòstols passa el mateix. Pau i Bernabé comencen la predicació de l’Evangeli a Antioquia de Pisídia: <<Molts dels jueus i dels prosèlits seguiren Pau i Bernabé. Ells els parlaven, mirant de persuadir-los que es mantinguessin fidels a la gràcia de Déu>>. Alguns, però, s’hi oposaren: << El dissabte vinent gairebé tota la ciutat es reuní per escoltar la paraula del Senyor. Quan els jueus veieren aquella multitud, s’engelosiren tant, que es posaren a impugnar amb paraules  injurioses tot el que deia Pau>>.

            Han passat els segles i, en aquest misteri de la salut humana, no ha canviat res. Hi ha una multitud de seguidors que coneixen la veu del Pastor i el segueixen. Dona bo de conèixer i escoltar algunes d’aquells ovelles. Hi ha una multitud, potser encara més gran que passa de llarg perquè no s’hi ha apuntat, no són ovelles seves. Encara hi ha una altra part de la humanitat que s’abraona contra el ramat i el seu Pastor, de vegades amb virulència i mala educació. A Antioquia de Pisídia,  els Apòstols, << en senyal de protesta, s’espolsaren els peus sobre els qui els feien marxar, i se n’anaren a Iconi. Els convertits de nou vivien feliços, plens d’alegria i de l’Esperit Sant>>.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada