Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dimecres, 5 de setembre del 2018

83. Una espurna de la infinita saviesa de Déu

El nostre interior, l’esperit, l’ànima, o com en vulguem dir, és un ésser de llum, que es manifesta per la seva capacitat d’entendre el què i el perquè de les coses, de relacionar-les entre elles raonant, de descobrir el fil conductor que ho lliga tot i condueix a la unitat. Per aquesta via cognoscitiva, el nostre ésser profund avança envers el descobriment de la veritat, tot fent una tasca de discerniment entre ella i el seu contrari, l’error.
            Tot ens seria més planer –estem temptats d’afirmar- si el nostre nucli no estès embolcallat per l’opacitat de la matèria, perquè no hi ha dubte que tota la informació que rep el nostre esperit –el sol material amb què pot treballar- li arriba dels sentits corporals que, en llurs òrgans receptors, són purament materials; raó per la que el nostre laboratori interior té una urgent i delicada tasca de transformar en llum intel·lectual i espiritual allò que li arriba com estrictament material.
            Conèixer, experimentar i acceptar positivament aquell embolcall tenebrós, crea les millors condicions per al discerniment i la selecció de tots els fragments de veritat que rebem de part de la matèria. Ho compararíem a la fornal que separa l’or fi de  l’escòria en què estava amagat. L’ésser de llum que som posa en contrast la brillantor de la veritat amb l’obscuritat de l’error.
           Per altra part, no és pas  que la matèria sigui mentida, no. És, diríem, una veritat estàtica, quasi morta, que no brilla per ella mateixa, sinó pel sentit i la relació  que li transmet l’ésser pensant. Com els cossos celestes opacs, que brillen per la llum que els és donada de fora. Això fa que la criatura intel·ligent es converteixi en l’ànima de la matèria de tot l’univers, en la llum que il·lumina la tenebra del cosmos material, el sentit i la veritat profunda de tota la creació.
            Encara, el creient accepta que la seva petita llum interior és només una espurna de la infinita saviesa de Déu, i que aquesta fa resplendir la nostra petita llum amb la presència de la seva il·luminació infinita.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada