Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 12 de setembre del 2016

L’administrador ( Durant l’any -25 )

             Els béns de la terra, les riqueses, en si mateixes, no tenen qualificació moral. El ric, pel fet d’ésser-ho, no és ni bo ni dolent. La qual cosa fa que hi hagi rics bons i rics dolents, per raó del maridatge entre ell i els seus béns. Escoltem el profeta Amós: <<Escolteu això, vosaltres que us abraoneu sobre els pobres, (...) vosaltres dieu: “Farem trampa amb les balances i vendrem el rebuig barrejat amb el gra. Per tenir un esclau, comprarem amb diners gent necessitada>>.
            Posseir béns mal adquirits per robatori, per estafa, per explotació del pobre, per qualsevol mitjà immoral, fa dolent el subjecte a causa de la injustícia, i de l’ultratge als seus semblants: <<Amb un parell de sandàlies comprarem un pobre>>, pensen, i podrien afegir: “Amb una petita estafa a cascun de milers de subordinats multiplicarem la nostra riquesa”. Hi ha també l’administració posterior de la riquesa. Amuntegar, guardar, competir per ser el més ric, gastar-ho tot per a si mateix, amb intenció egoista i hedonista, sense cap projecció social humanitària, conforma l’estampa del ric dolent. Escoltem altra vegada el profeta Amós: <<El senyor ho jura per la glòria de Jacob: “No oblidaré mai tot això que fan”. O la dita de Jesús: <<Ningú no pot servir dos amos: si estima l’un, no estimarà l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses>>.

            Hi ha també el ric bo. És aquell que sap que els béns de la terra són per al sosteniment de tots els homes, de tal faisó, que  no manqui a ningú allò necessari per a una vida humana digna. El ric bo fa rendir interessos als seus béns a favor de la comunitat: en forma de creació de treball, de formació professional i molts altres enginys. El ric bo col·labora esplèndidament en necessitats puntuals i a favor d’organitzacions humanitàries. El ric bo conrea la seva vida interior apostant a valors eterns. <<L’home que és fidel en els béns que valen poc, també ho serà en els de més valor>>.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada