Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 12 de juny del 2017

43. I la veritat ¿què és?

       La conversa ha començat per allò de: ¿quina deu ser la veritable religió, ara que, a la nostra terra, comencen a encreuar-se diversitat de confessions? Jo he volgut dir, d’antuvi, que la Veritat és una, i que cal distingir entre Veritat i veritats, perquè quan parlem de Veritat, ens referim a quelcom d’universal que radica en l’essència de cadascuna de les coses o persones individuals i les transcendeix; que ho unifica tot en una sola realitat, fluint de la Veritat eterna com de la seva font natural. Per contra, si ens referim a veritats en plural, volem dir l’adequació entre el que pensem d’una cosa concreta i allò que ella és en sí. Per exemple, quan un fet històric fou idèntic a la notícia que en tenim, o quan el resultat d’un estudi científic s’adequa  a la llei natural que pretenem explicar.
      En Leonard  intervé dient: <Per tant, les diverses religions són portadores de veritats –amb tota probabilitat, unes més que altres- però no podem saber si alguna d’elles ens obre la porta a la Veritat>.
      <Ara, jo –diu la Salomé- deixant de banda les veritats em sento intrigada només pel desig de conèixer la Veritat i saber quin camins hi porten>.
      <Com que –afegeixo- la Veritat és única, universal, infinita i eterna, no es pot expressar fonèticament (amb la paraula), ni gràficament (escrits o símbols). Ella habita en el silenci, i en el silenci es comunica. Fora del silenci, on hom escolta l’íntim de sí mateix, dels altres i de les coses, només tenim accés a petites veritats; mai a la Veritat, ell mateixa>.
      <Em sembla raonable –fa en Leonard- , ja que la paraula, l’escriptura i qualsevol grafisme no van més enllà de l’exterior de persones i coses, mentre que la Veritat resideix al centre tot>.
      La Salomé s’entusiasma perquè li sembla entendre que l’encontre amb la Veritat és una mena de revelació: com si pel contacte en el doll del silenci amb l’essencial de tot allò que existeix, el negatiu de les petites veritats compartides, es revelés clarament en  l’esplèndid positiu de la Veritat universal.
      <És una bona imatge –comento- per expressar el  sentiment de llibertat i de seguretat que experimenta tot aquell que ha estat il·luminat. Immediatament sorgeix el desig de compartir la troballa, de comunicar a d’altres el tresor. Malauradament, però, així que la Veritat es tradueix en pensament i el pensament es vol comunicar per mitjà de la paraula o de l’escrit, aquella Veritat ha sortit del recer del silenci i perd ostensiblement el seu esplendor. Quan la seva veu arriba a l’oïda  de l’altre o l’escriptura a la seva vista, ja no resta més que una petita engruna de la Veritat que, malgrat tot, pot fructificar. És el testimoni de la Veritat que va deixar Jesús i molts sants; més concretament, els místics>.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada