Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 27 de febrer del 2017

18. La caritat teologal

           Moltes vegades sentirem parlar dels místics com de personatges fantasiosos, éssers il·lusoris, excessivament imaginatius, il·luminats (en el sentit pejoratiu de la paraula). Altres entenen un místic com un introvertit, tímid o somniar truites o fins i tot com imbuït d’una beateria barata, sentimental i poc pràctica que l’impedeix tocar de peus a terra.
      Per contra, la literatura dels místics s’esdevé d’allò més exigent, fins i tot radical; potser la causa que tan pocs s’apuntin a meditar-la assíduament i a fer-ne la seva guia espiritual. Ells apunten tan alt que no s’acontenten amb menys que Déu i fan de la unió mística amb Ell  el sol objectiu de llur vida, al preu de la renúncia a tot el que no sigui Déu.
      Llegiu, sinó, aquest text de Sant Màxim Confessor: “La caritat és una disposició bona de la ment que posa per damunt de tot el coneixement de Déu. L’hàbit de la caritat, no el pot atènyer pas el qui tingui l’ànima lligada a alguna cosa terrenal. El qui estima Déu anteposa conèixer-lo i posseir-lo a totes les coses que Déu ha creat; l’ànim d’un home així viu necessàriament en el coneixement i  en l’amor”.
      També pensen alguns que els místics es desentenen d’aquest món, embadalits amb els seus deliris interiors, quan, de fet, porten entranyablement tota la creació, agermanada amb si mateixos, en l’itinerari personal vers la unió, quan totes les coses seran creades de nou i reintegrades a la unitat essencial en el Verb diví. Ells són els qui, com ningú, malden per complir a la perfecció el manament de Jesús: “Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres”.
      Escriu Sant Màxim: “Feliç l’home capaç d’estimar per igual a tot altre home. El qui estima Déu és ben segur que estima també el proïsme; u n home així és incapaç d’arraconar diners: els dóna per amor de Déu, els distribueix entre els qui en necessiten”.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada