Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dimarts, 19 de juliol del 2016

Oració de súplica (Durant l’any – 17 )

            L’oració hauria i podria ésser d’allò més natural en la nostra vida, perquè, només el fet de tenir voluntat i  consciència d’estar amb el Senyor ja és una magnífica manera d’oració. Com en el cas d’Abraham: <<Els dos homes que acompanyaven el Senyor se  n’anaren en direcció a Sodoma, però Abraham es quedà encara davant del Senyor>>. Fou llavors quan Abraham tingué ocasió de suplicar al Senyor per una causa ben concreta: <<¿De debò que fareu desaparèixer tant el just com el culpable? ¿No perdonaríeu la població per amor de cinquanta justos que hi hauria?>>
            I comença una llarga súplica d’intercessió d’Abraham pels habitants de Sodoma, fins a arribar a la suposició que s’hi poguessin  trobar deu justos: Déu respongué: “No la destruiria per consideració a aquests deu”. Sant Pau ens recorda que, per la intercessió de Crist, <<Déu us donà la vida juntament amb Crist, després de perdonar-vos generosament les culpes>>.

            Jesús rebla la necessitat i l’eficàcia de l’oració de súplica, quan ens recomana: <<Jo us dic: demaneu, i Déu us donarà, cerqueu, i trobareu, truqueu, i Déu us donarà, perquè tothom qui demana, obté, tothom qui cerca, troba, a tothom qui truca, li obren>>. Déu sap prou bé que necessitem i ens ho vol donar. L’oració de súplica prepara en nosaltres les disposicions per a rebre-ho, i ens ajuda a triar què hem de demanar.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada