Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dissabte, 1 de novembre del 2014

Els pastors (Durant l’any – 31 )

           Els pastors, dins de l’Església, som els qui, en diversos graus, hem rebut i acceptat l’encàrrec d’anunciar la Bona Nova, de il·luminar les consciències a la llum de l’Evangeli, d’administrar els Sagraments, que són mitjans de salvació, i d’acompanyar els creients en el seu itinerari envers Déu. Per a l ‘acompliment d’aquest ministeri no en tenim prou de posseir la competència –diríem professional- com són el coneixement suficient sobre Teologia, Litúrgia, Catequesi i normes de vida cristiana, sinó que se’ns demana, amés, que la nostra vida estigui d’acord amb el missatge que enunciem. Contràriament, anem abocats al resultat contrari del que pretenem: <<Vosaltres heu abandonat el camí dret i, en veure com jutjàveu, molts s’han allunyat >>.
            És alliçonadora per a nosaltres l’actitud de servei amorós de Sant Pau: <<Entre vosaltres ens férem amables com les mares que acaronen els seus fills >>. El pastor amb actitud de servei mai no exigeix més del necessari, i sempre ho fa passant davant amorosament amb el seu capteniment. Mai no imita els mestres de la llei i els fariseus: <<Els agrada d’ocupar els primers llocs a taula i els primers seients a les sinagogues>>.
            Els fidels conscients i responsables, per part seva, saben ajudar el seu pastor: el comprenen, perquè saben que es de la seva naturalesa feble, el perdonen perquè ells també són pecadors, i l’estimen perquè saben que està a llur servei. Com en el cas de Sant Pau: <<Us hauríem donat fins i tot les nostres pròpies vides, de tant que us vau fer estimar>>. Els fidels comprenen les limitacions i els defectes del seu pastor, perquè cadascú d’ells, al seu torn, pateix les pròpies limitacions i defectes. Serveix d’ajut i consol per al pastor la bona disposició per a l’acollida de  tota acció pastoral i de la predicació, com passà a Tessalònica amb S. Pau: <<Quan rebéreu de nosaltres la paraula de Déu, l’acollireu com allò que és de veritat: no paraula d’homes, sinó paraula de Déu, que treballa eficaçment en vosaltres, els que heu cregut>>.
Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada