Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

divendres, 13 de gener del 2017

10. Encara que no hi hagués cel...

           La hipòtesi que la vida humana s’acabés en aquest mon, amb la mort del cos,   -cosa que no repugna, si prescindim per un moment de la revelació bíblica- seria colpidora per a l’home que, atesa la trajectòria  històrica del seu pas per aquesta terra, sempre ha maldat per sobreviure en el més enllà.
            El supòsit que comentem, amb tot, no aniria pas en contra de la fe en un sol Déu Creador i Senyor, que podria, si volgués, haver creat l’home amb unes condicions i finalitats diferents de les que trobem en la revelació, cosa que no tornaria pas la vida humana dramàtica i sense sentit.
            Fins i tot en unes circumstàncies tan diferents, la nostra vida seria un do inefable que deuríem esmerçar generosament i gratuïta a lloança del Creador, tot agraint, sense parar, que ens hagués donat una vida d’una qualitat tan alta, que ens permetés conèixer-lo, estimar-lo, adorar-lo i lloar-lo.
            Quan més ara, la nostra vida s’hauria de convertir en una litúrgia permanent. Pròpiament parlant, la tasca més noble que podem emprendre i el sentit més pregon que podem donar a la nostra vida consisteix a meravellar-nos i embadalir-nos davant la grandesa i la glòria del Déu inefable i incomprensible, autor del cosmos i de la vida, que sí coneixem, en part. Perquè la lloança de Déu, l’acció de gràcies, l’adoració i l’amor que li tributem, són “dignes, equitatius i saludables”, tal com ho expressem a l’inici del Prefaci.

            Potser sí que és aquesta litúrgia permanent i gratuïta –sense cercar cap profit personal- el que Déu espera de nosaltres, com sabem que  ho han entès alguns sants, molt especialment Sant Joan de la Creu, de qui llegim: “De manera que su obrar (del alma) ya, de humano, se haya vuelto en divino, que es lo que se alcanza en estado de unión, en la cual el alma no sirve de otra cosa sino de altar, en que Dios es adorado en albanza y amor, y sólo Dios en ella está”.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada