Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 19 de gener del 2015

Seguiment (Durant l’any – 3)

           Ésser originals, inventar el propi camí i seguir-lo, no és gens fàcil. Allò més habitual és decidir anar per camins trillats, deixar-se anar pel viarany més fàcil, com ara la moda o les petjades de personatges convertits en ídols per la propaganda. ¿Quants tenen el coratge d’elegir una direcció, una línia de conducta, lliurement escollida d’acord amb la seva personalitat, que porta al creixement positiu i a la realització personal?
            Certament, hi ha camins erràtics, que no són conformes a la realitat de les coses ni a les necessitats profundes del nostre ésser. Seguir-los, porta al desencís i a la paràlisi del normal desenvolupament humà. Per aquesta raó, el salmista prega, dient: <<Feu que segueixi, Senyor, les vostres rutes, que aprengui els vostres camins. Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me, perquè vós sou el Déu que em salveu. (...) El Senyor, bondadós i recte, ensenya el bon camí als pecadors>>.

            Si algú descobreix un pensament, una doctrina fiable, contrastada, humanament constructiva, veritable, per fer-ne el seu camí, que la segueixi. Però, si trobem una persona que, a més d’una doctrina amb totes les garanties, aporta l’exemple del seu comportament coherent amb allò que ensenya, venint a ésser mestre consumat de la vida humana perfecta, seria de necis no seguir-lo. Jesús, <<tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. (Jesús) els digué: “Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes. Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell>>. També veié Jaume i el seu germà Joan i els cridà igualment. <<Ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers i la barca, i se n’anaren amb Jesús>>. El seguiment de Jesús per part d’aquells deixebles va ser radical i definitiu, amb resultats històrics per a ells mateixos i per a la humanitat. ¿No serà també per a cadascun de nosaltres la millor opció de la nostra vida, decidir-nos irrevocablement a seguir Jesús en la seva doctrina i en la seva vida?

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada