Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 8 de juny del 2015

Entre el bé i el mal (Durant l’any -10)

           La nostra consciència, situada en el més pregon de nosaltres mateixos, ha d’exercir la delicada tasca de discernir i jutjar davant la contradicció a què està sotmès el nostre jo responsable, sotraguejat per la lluita sense treva entre el bé i el mal, entre la veritat i l’error. El llibre del Gènesi ja avança quina serà la condició de la lluita que haurà d’enfrontar l’home contra una part d’ell mateix. La consciència del primer home l’acusa sense pal·liatius del primer fracàs: <<He sentit que us passejàveu pel jardí i, com que vaig nu, he tingut por i m’he amagat>>. La consciència no dorm mai ni s’equivoca.
            Adam sabia prou que el seu bé consistia en no tocar el fruit prohibit, però l’altra part d’ell, posada a prova per la invitació d’Eva i per la implicació del maligne, va prevaler: <<L’home digué: “la dona que m’heu donat m’ha ofert el fruit d’aquell arbre, i n’he menjat”. El Senyor digué a la dona: “¿Per què ho has fet això? Ella li respongué: “És que la serp m’ha enganyat>>. Tant  l’home com la dona intenten justificar-se desviant la responsabilitat a tercers o a circumstàncies. Aquest passatge descriu a la perfecció allò que ens passa sovint a nosaltres. Sabem quina és la veritat autèntica i quin és el bé veritable, però l’altra part de nosaltres, perplexa d’ella mateixa, i sotmesa a condicions adverses, pertorba el discerniment i ens porta a elegir com a veritat i bé allò que, de fet, és tot el contrari.  
            La lliçó d’aquesta catequesi és prou evident: ens convé viure desperts i atents; ens cal mantenir el nostre esperit en un estat de màxima llibertat per poder dur a terme el discerniment seré i necessari per a no errar, i ens serà de gran ajut conrear una voluntat ferma i valenta per poder dir NO a una molt sofisticada fal·làcia que intenta de vendre’ns com bo i veritable quelcom falç i perniciós: <<A casa d’un guerrer valen ningú no pot penetrar-hi per prendre-li el que té sense encadenar-lo abans; només així li podrà saquejar la casa>>.
Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada