Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 9 de maig del 2016

Altíssim do ( Pentecosta)

           ¿Què podien fer els apòstols després que Jesús els deixés sols?  Ni físicament, ni des del punt de vista intel·lectual, espiritual, sociològic o humanitari, tenien cap possibilitat de reeixir en la immensa tasca que, després, la història constata, testimonia i els atribueix irrefutablement..
            Però Jesús els havia assegurat que no els deixaria sols i ho acomplí: << Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc, que es distribuïren i es posaren sobre  cadascun d’ells. Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar>>. Era el gran do, l’altíssim do. L’Esperi de Déu, que omple l’univers, es concentrà damunt d’aquells homes, els capacità i els acompanyà fins a completar perfectament la missió que Jesús els havia encomanat.

            Sant Pau, als cristians de Corint, fa extensiu el do de l’Esperit a tots els seguidors de Jesús, perquè puguin entrar al Regne de Déu i viure en ell fins a l’esclat final. Però deixa clar que és un regal de Déu, un do gratuït: <<Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor (primer pas de l’entrada al Regne) si no és per un do de l’Esperit Sant>> Llavors especifica els carismes, els dons particulars i els miracles que els fidels rebran de l’Esperit, en bé de tota la comunitat. Designi que continua a través dels temps en l’Església a favor de tots els fidels i << consisteix a fer participar, per la gràcia de l’Esperit Sant, tots els homes en la vida divina, com a fills seus adoptius en el seu Fill únic>>. (Catecisme de l’Església catòlica )

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada