Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 7 de març del 2016

L’Adulteri (Quaresma -5 )

           Parlant estrictament, cometre adulteri és rompre el compromís de fidelitat conjugal. En un sentit ampli pot significar el trencament d’una aliança pactada personalment amb altri, quan l’objecte del pacte compren qüestions profundes i aquestes es traspassen a un altre subjecte. S’havia acordat: jo em dono, tu et dones; jo seré el teu amo i protector, tu seràs el meu súbdit i servidor; jo seré el teu Déu, tu seràs el meu poble. Els profetes d’Israel anomenen adúlter el poble, quan aquest es carrega l’Aliança feta amb Déu i pren per deus els dels pobles pagans veïns.
            El nostre compromís amb Déu des del Baptisme equival a una Aliança irrevocable. Quan ens girem d’esquena  a Déu i abracem un altre bé en substitució d’ell, estem cometen l’adulteri de que parlen els profetes. ¿Quina és l’actitud de Jesús davant la dona  adultera, quan està a punt d’ésser apedregada  pels seus veïns? <<Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat (que no sigui adúlter) que comenci a tirar pedres>>. Ara Jesús invita la dona a oblidar el passat i a reconstruir el seu fut : <<Ningú no t’ha condemnat? Ella contesta:  Ningú, Senyor. Jesús digué: Jo tampoc no et condemno. Ves-te’n, i d’ara endavant no pequis més>>.

            Davant Déu l’adúlter convicte i penedit és una persona en via de salvació. Allò passat ja no existeix. És el capteniment de Pau en la seva carta als de Filips: <<Per ell  m’he avingut a perdre tot avantatge i a considerar-lo com a escòries a canvi de guanyar Crist i veure’m incorporat a ell (...) El meu desig és conèixer Crist i experimentar el poder de la seva resurrecció. El passat ha quedat enrera i el futur s’obre esperançador.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada