Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 21 d’abril del 2014

Els fets (Temps pasqual – 2)

            Els responsables religiosos de Jerusalem s’han sortit amb la seva. Es tractava de treure’s del davant  Jesús de Natzaret: <<Convenia que un home moris per tot el poble>>. Però ja havien fet tard. Les maquinacions humanes fan tard sempre, quan s’oposen als propòsits de  Déu. S’han desfet de Jesús, sí, però no de la proclamació del Regne de Déu, que havia vingut a anunciar. Fins ara els preocupava un home que els acusava d’hipocresia; ara es troben davant d’onze homes que els acusen d’homicidi, per haver fet crucificar un just amb premeditació i traïdoria.
            Tot ha canviat radicalment. En presència de Jesús, les multituds acudien a ell a títol personal,  per escoltar la seva paraula, plena de veritat i de bellesa- <<Mai ningú no havia parlat com ell>>- tot cercant cadascú la guarició del cos o de l’ànima; ara, la gent es  reuneix al costat del Apòstols per adherir-se al projecte del Regne: <<Els germans eren constants a assistir a      l‘ensenyament dels Apòstols, a posar en comú els seus bens i a reunir-se per partir el pa i per a la pregària. (...) Cada dia  el Senyor afegia nova gent a la comunitat perquè fossin salvats>>.

            Els responsables del temple havien manipulat el poble perquè demanés la crucifixió de Jesús, però , per poc temps. La notícia de la resurrecció es va entendre, de sobte, com la resposta de Déu a la persona i al projecte de Jesús. Des d’ara la gent ja no es mou a títol personal, perquè ha entès que Jesús és el Messies i que el seu projecte cerca la salvació de tot el  poble. Ha nascut la comunitat: <<Cada dia assistien unànimement al culte del temple. Desprès, a casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb senzillesa i alegria, cantant les lloances de Déu. Tot el poble els apreciava>>. Desprès d’això, els dirigents del temple ja no s’enfrontaren a un petit grup de predicadors, sinó a un moviment profundament assumit i multitudinari amb projecte universal, conduït invisiblement per aquell Jesús que ells havien mant crucificar.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada