Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 9 de juny del 2014

Aproximació ( Santíssima Trinitat)

         No és gens fàcil accedir al coneixement cabal d’una persona. Potser la forma més fiable seria parar atenció al seu comportament natural, espontani i constant. D’allò que fa sempre amb tothom, en diferents circumstàncies i estats d’ànim, deduirem que és una persona bona, fiable amb qui podem comptar, o tot al contrari.
            Per aproximar-nos al coneixement de Déu, ens servirà segurament aquell  mateix model. Déu es revela a Moisès i li diu: <<Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor>>. Però hem de saber si aquest capteniment de Déu és constant i fiable o és només esporàdic, posem per cas, que es comportés així només en la seva actuació amb Moisès i amb el poble escollit. Que volgués ser el Déu només d’Israel.
            Anem a l’Evangeli de Joan i llegim: <<Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna>>. Ara ja veiem que la seva actitud d’amor i de perdó es manté en el temps, que s’estén a tot el món i que s’implica plenament en ella el Fill, perquè: <<Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el mon gràcies a ell>>.

            Sant Pau als cristians de Corint, quan ja ha rebut tota la revelació essencial i ha entès per l’experiència personal la benignitat de Déu, escriu <<Que la gràcia de Jesucrist, l’amor de Déu Pare i el do de l’Esperit Sant siguin amb tots vosaltres>>. Ara accepta que Déu actua com la naturalesa divina manifestada en tres persones, i anuncia que Déu Pare, Déu Fill i Déu Esperit Sant és gràcia i do per a tothom i sempre. Que el Déu u i tri és misteri d’amor i de donació per a tot aquell que se li apropa.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada