Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 20 de gener del 2014

Discerniment (durant l’any – 3)

           <<En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló i de Neftalí.>> A vegades pensem en càstigs de Déu pel pecats del món. ¿No serà, més aviat que, en abandonar-lo,  ens deixa caure en la confusió més humiliant i vergonyosa? ¿Quins són els corruptes: els d’esquerra, els de dreta, els separatistes, tal persona o tal altra? ¿tots  plegats? ¿Qui sembra la confusió: els mitjans de comunicació, els adversaris polítics? ¿A qui aprofita la desfeta: al govern, a l’oposició? ¿A qui perjudica una situació semblant: als polítics, al poble?
           <<Des d’aquell temps Jesús començà a predicar així: “Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop”>>. Només la conversió personal i col·lectiva pot portar al discerniment. Si no es produeix la conversió, tan els responsables polítics com el poble ras s’enfonsaran cada cop més en el marasme d’una situació incontrolable.

           La conversió personal (el rebuig del mal i  l’opció pel bé) és la resposta: <<El poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum>>. Jesús no ha vingut a doblegar les voluntats, sinó a girar llum perquè la gent pugui discernir i decidir lliurement, com ho fa ell: <<Quan Jesús sentí a dir que  Joan havia estat empresonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafar-Naüm>>. Ho féu per defugir la fúria d’Herodes i acabar de dur a terme la seva missió. Ni els polítics ni una bona part del poble semblen tenir voluntat, fins ara, de voler-se convertir. Mentrestant, ningú no podrà repetir de nosaltres la dita d’Isaies: <<Una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.>>

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada