Presentació

Presentacio
Mossèn Enric Prat presenta unes noves Homilies, totalment diferents de les ja conegudes (www.bisbaturgell.org - homilies dominicals). Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús. Moltes gràcies.
Acabada la publicació en aquest BLOG de les NOVES HOMLIES, m’atreveixo a proposar als amables usuaris una nova: Etiqueta: EL RACONET DE LA MISTICA. La mística, no en el seu vessant de fets extraordinaris, com l’èxtasi, la levitació, les locucions o les visions, sinó com alternativa a l’ascètica, amb l’atenció posada en les obres de Sant Joan de la Creu i en l’autor anònim del llibre EL NÚVOL DEL NO SABER. L’ascètica es basa en el raonament, l’esforç i el protagonisme personal. La mística abandona tot protagonisme personal per atribuir-lo solament a Déu, d’acord amb allò que recomana el Salm 36: Encomana al Senyor els teus camins; confia en ell, deixa’l fer. O responent a l’oferta de Ap.3,20: Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi. El místic rep, per medi de la il·luminació, que li és donada, una noticia nova de la naturalesa de Déu, que és obscura i inexplicable. Els autors l’anomenen docta ignorància o raig de tenebra. Aquest treball, que ha estat publicat a la revista l’Església d’Urgell i amb una bona acceptació per part de molts lectors, pot ésser útil per a la lectura i meditació particular, i també com a eina de treball per a grups de pregària, de formació espiritual o de catequistes. Gràcies!

dilluns, 4 de maig del 2015

“Tal com jo us he estimat” (T. Pasqual – 6)

          Déu és un misteri d’amor, i el seu Regne, anunciat per Jesús, és un Regne d’amor. Si del ministeri de Jesús –de paraula i d’obra- en traguéssim l’amor,  no hi restaria res. L’amor etern del Pare és el vincle que ho uneix tot i la saba que tot ho vivifica: <<Jesús digué als seus deixebles: “Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc>>. L’expressió sembla voler dir que tot queda consumat en el manteniment d’un vincle d’amor que comença en el Pare i acaba en els deixebles, passant per Jesús.
            El misteri d’amor que proposa Jesús va més enllà d’un corrent individual que va del Pare a cada deixeble, passant pel mateix Jesús. És com un embolcall que uneix tots els membres del Regne, o com un fluid que dóna vida i goig a tot el cos: <<El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat>>. Un amor que no consisteix en pura sensibleria afectuosa; ans demana la unió de les voluntats amb la voluntat suprema del Pare: <<Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l’amor que em té. (...) Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano>>.

            Arribats a aquest punt, tot està al seu lloc i el Regne de Déu s’ha consolidat. És l’hora d’avaluar-ne els resultats. Jesús ho fa amb aquestes paraules: <<Us dic això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena>>. El goig, l’alegria de Jesús, una vegada instaurat el Regne per la mort i la resurrecció, és un goig diví, infinit, etern; un goig que vol compartir amb els seus amics: <<A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he  sentit del meu Pare. (...) Sóc jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d’anar per tot arreu i donar fruit, (el goig, l’alegria del Regne) un fruit que durarà per sempre>>.

Imprimir article

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada